Login       
over > organisatie

Organisatie

Stichting De Stad Verbeeldt

Stichting De Stad Verbeeldt is opgericht op 17 januari 2019. De missie van De Stad Verbeeldt is storytelling in fotografie, beeld en geluid op de kaart van Zwolle en de regio Oost Nederland te zetten. Nieuwe technologieën en innovatie op het gebied van fotografie, film, animatie, drones, gaming, crossmediale producties en Virtual Reality worden toegepast bij het ontwikkelen van beeldverhalen. Professionals, amateurs, wijkbewoners, leerlingen en studenten kunnen hun talenten verder ontwikkelen via Fotosalons, werklabs, ateliers en mee te doen aan wedstrijden en exposities met als thema De Stad Verbeeldt.

Het jaar 2021-2022 staat in het teken van de thema’s rond generaties en duurzaamheid met als titel ‘Oog voor de ander’ en ‘Oog voor de toekomst’. De expositie Zilveren Camera wordt georganiseerd in Harculo, Dienstengebouw, Zwolle-Zuid en wij gaan op zoek naar Verhalen van Harculo met oud-werknemers van de voormalige IJsselcentrale. Een cultuurhistorische geschiedenis die wij door interviews en het maken van beeldverhalen willen verzamelen voor de expositie DE STAD VERBEELDT…………… WEER! In 2022.Het bestuur

Rick Witteveen
voorzitter, senior juridisch medewerker en mediationfunctionaris bij de Rechtbank Overijssel
Renske Venhuizen
secretaris, directeur Design, Media en ICT Deltion College
Gerard Deuling
penningmeester, controller bij RATM B.V. Dochterbedrijven van RATM B.V. zijn werkzaam in de domeinen opleidingen, werk en zorg
Fieke van ’t Riet
programmamanager De Stad Verbeeldt; Projectmanagement, Advies & Coaching,telefoon: 06-22218109


Het artistiek team

Het artistiek team wordt gevormd door:
Het kernteam

ale maring
Ale Maring
coördinatie techniek en logistiek, reizende expositie, educatie en rondleidingen, dagdeelcoördinator
Corine Aalvanger
cultuureducatie en fotografie
Herman Aarts
advisering exposities, programmering, ontwikkeling nieuwe producten, budgetteringElmer
Gerard Huitsing
techniek en logistiek exposities
Gerlinde Schrijver
cultuureducatie en fotografie
jan carel jansen klomp
Jan Carel Jansen Klomp
website
Jan Jaap Schuitert
extern algemeen adviseur
Janita van Eeden
Facebook en pr
Judith Konijnenberg
voorbereiding exposities beeldverhalen in fotografie
Klaas Poppens
Klaas Poppens
coördinatie techniek en logistiek, reizende expositie, voorbereiden expositie beeldverhalen in fotografie, dagdeelcoördinator
Margreet Vloon
cultuureducatie en fotografie
Nina Janssens
pr en communicatie
Inge Roozen
cultuureducatie, rondleidingen, nieuwe projecten storytelling in fotografie onderwijs


Stichting De Stad Verbeeldt

Handelsregisternummer: 73726257

Stichting De Stad Verbeeldt heeft een culturele anbi status.

RSIN: 85 664 2203

Postadres
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Secretariaat
Mevrouw R.E. Venhuizen
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Telefoon: 06 - 21100686
E-mail: secretaresse@destadverbeeldt.nl
Bestuursleden
De heer R.K. Witteveen, voorzitter
Mevrouw R.E. Venhuizen, secretaris
De Heer Gerard Deuling, penningmeester
Programmamanager
A.S. van ’t Riet, MA
Artistiek Team
De heer drs. G.L.J. Aalders, voorzitter
De heer drs. B.J. A. Janssen, lid
De heer I. van Schaick, lid
De heer W. Alkema, lid
Mevrouw A.S. van ’t Riet MA, programmamanager
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
 1. Het organiseren van exposities van professionals op regionaal, landelijk en internationaal niveau
 2. Het organiseren van exposities van beginnende en gevorderde amateurs op regionaal niveau
 3. Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van storytelling in fotografie, audiovisuele, crossmediale en multimediale platformen voor diverse doelgroepen en diverse niveaus: professionals, amateurs, wijk- en stadbewoners, leerlingen en studenten
 4. Het organiseren van Fotosalons, werklabs, ateliers, masterclasses, discussie- en expertmeetings, lezingen, en dergelijke
 5. Het samenwerken met professionele organisaties en amateurorganisaties, brancheorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke instellingen en overheden, werkzaam in c.q. betrokken bij een van bovengenoemde innovatieve gebieden in combinatie met kunst en cultuur
Beleidsplan
Stichting De Stad Verbeeldt is opgericht op 17 januari 2019 en heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren (zie pdf).
Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.
Uitgeoefende activiteiten
Stichting De Stad Verbeeldt werkt met een projectplan en begroting en communiceert via de website https://destadverbeeldt.nl en Facebook De Stad Verbeeldt over de voorgenomen exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers en overige activiteiten.
Financiële verantwoording
Ieder jaar wordt de jaarrekening van Stichting De Stad Verbeeldt gepubliceerd.
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2019
Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2020

Hoe kun je meehelpen met De Stad Verbeeldt?

Stichting De Stad Verbeeldt werkt samen met professionele organisaties en amateur organisaties op het gebied van storytelling in fotografie, beeld en geluid, zowel lokaal, regionaal als landelijk en internationaal. Wij werken met diverse culturele, maatschappelijke instellingen, onderwijs, bedrijfsleven, overheden en fondsen samen.

Wij werken met een programmamanager, professionals, amateurs, een artistiek team, een kernteam en vele vrijwilligers, die hun steentje bij willen dragen om exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers, discussie- of expertmeetings, en overige activiteiten te realiseren.Hoe kun je ons steunen?

 • Door de
  exposities
  te bezoeken op diverse locaties in de stad Zwolle
 • Actief
  mee te doen
  aan de Fotosalons, werklabs en ateliers als professional, amateur, wijkbewoner, leerling en student
 • Je aanmelden als
  vrijwilliger
  via de website https://destadverbeeldt.nl/vrijwilligers. Wij werken met vrijwilligers die met passie hun werk willen doen en geïnteresseerd zijn in storytelling in fotografie, beeld en geluid.
 • Je kunt ook
  doneren
  door een bijdrage te schenken: Stichting De Stad Verbeeldt kun je steunen door een bijdrage te storten op IBAN NL08 ABNA 0837 9598 45 t.n.v. Stichting De Stad Verbeeldt. De stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting
 • Je kunt onze
  petitie
  steunen via onze website https://destadverbeeldt.nl/petitie, daarmee laat u zien dat u onze stichting steunt, dat wij weer kenbaar kunnen maken naar derden.
 • Je kunt extern
  adviseur
  worden van de stichting De Stad Verbeeldt, dat betekent dat je je expertise beschikbaar stelt voor de organisatie en activiteiten van de Stichting De Stad Verbeeldt.
 • Je kunt
  ambassadeur
  worden van onze stichting De Stad Verbeeldt, daarmee kunnen wij als stichting laten zien wie ons werk belangrijk vindt.
 • Je kunt ook
  sponsor
  worden van Stichting De Stad Verbeeldt door een materiële of immateriële bijdrage te leveren. Meld je aan via info@destadverbeeldt.nl.

Privacyverklaring

© copyright 2020 de stad verbeeldt