over > anbi

Stichting De Stad Verbeeldt

Handelsregisternummer: 73726257

Stichting De Stad Verbeeldt heeft een culturele anbi status.

RSIN: 85 664 2203

Postadres
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Secretariaat
Mevrouw R.E. Venhuizen
Elftkolk 31, 8017 NX Zwolle
Telefoon: 06 - 21100686
E-mail: secretaresse@destadverbeeldt.nl
Bestuursleden
De heer R.K. Witteveen, voorzitter
Mevrouw R.E. Venhuizen, secretaris
De Heer R.A. de Graaf, penningmeester
Programmamanager
A.S. van ’t Riet, MA
Artistiek Team
De heer drs. G.L.J. Aalders, voorzitter
De heer drs. B.J. A. Janssen, lid
De heer I. van Schaick, lid
De heer W. Alkema, lid
Mevrouw A.S. van ’t Riet MA, programmamanager
Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
  1. Het organiseren van exposities van professionals op regionaal, landelijk en internationaal niveau
  2. Het organiseren van exposities van beginnende en gevorderde amateurs op regionaal niveau
  3. Het stimuleren van talentontwikkeling op het gebied van storytelling in fotografie, audiovisuele, crossmediale en multimediale platformen voor diverse doelgroepen en diverse niveaus: professionals, amateurs, wijk- en stadbewoners, leerlingen en studenten
  4. Het organiseren van Fotosalons, werklabs, ateliers, masterclasses, discussie- en expertmeetings, lezingen, en dergelijke
  5. Het samenwerken met professionele organisaties en amateurorganisaties, brancheorganisaties, onderwijs, bedrijfsleven, culturele en maatschappelijke instellingen en overheden, werkzaam in c.q. betrokken bij een van bovengenoemde innovatieve gebieden in combinatie met kunst en cultuur
Beleidsplan
Stichting De Stad Verbeeldt is opgericht op 17 januari 2019 en heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren (zie pdf).
Beloningsbeleid
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.
Uitgeoefende activiteiten
Stichting De Stad Verbeeldt werkt met een projectplan en begroting en communiceert via de website https://destadverbeeldt.nl en Facebook De Stad Verbeeldt over de voorgenomen exposities, Fotosalons, werklabs, ateliers en overige activiteiten.
Financiële verantwoording
Ieder jaar wordt de jaarrekening van Stichting De Stad Verbeeldt gepubliceerd.