archief 2018
de stad vertelt > de stad vertelt

De Stad Vertelt

Zwolle is van oudsher een Hanzestad en een onderwijsstad. Dat betekent ondernemersgeest, ambachtelijke kennis en educatie. Zwolle is in verbinding met andere Hanzesteden en constant in beweging. Aangezien de economie verandert, betekent dit dat Zwolle op zoek gaat naar nieuwe partners, technologische innovatie, duurzame inzetbaarheid van nieuwe bronnen van energie.

Zwolle wil jonge talenten binden aan de stad. Innovatie op het gebied van fotografie, audiovisueel beeldmateriaal en cross mediale producties kan een bijdrage leveren aan een nieuwe kijk op de toekomst van Zwolle. De cultuurhistorische waarde van de stad wordt verbonden met nieuwe thema’s gericht op de toekomst tot 2030.
Het Academiegebouw Grote Kerk Zwolle wil gedurende het komende jaar activiteiten ontwikkelen ter voorbereiding van de tentoonstelling "De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo tentoonstelling 2018".

Naast internationale fotojournalistiek is er aandacht voor amateur en professionele storytelling in fotografie en beeld met als titel De Stad Vertelt. Niet alleen wereldwijd wordt verbinding gezocht, maar ook landelijk, provinciaal, regionaal en locaal.

In samenwerking met het mbo en hbo onderwijs worden meerdere tentoonstellingen op het gebied van storytelling in fotografie en beeld ontwikkeld en geëxposeerd met als overstijgend thema "De Stad Vertelt".  >> Tentoonstelllingen onderwijs

"De Stad Vertelt" staat ook centraal als thema voor amateurs en professionals die hun beeldverhalen (7 foto’s) of audiovisueel beeld (max 5 minuten) via een wedstrijd inleveren bij de vakjury voor 1 juni 2018. >> De Stad Vertelt voor amateurs en professionals.