archief 2018
actueel

Opening van de tentoonstellingen

ZWOLLE – Op 30 augustus 2018 is de tentoonstelling "De Stad Vertelt met o.a. de World Press Photo tentoonstelling 2018" geopend. Daarbij heeft de vakjury de winnaars bekend gemaakt van de foto- en filmwedstrijd "De Stad Vertelt voor amateurs en professionals". Zie verder bij tentoonstelling-amateurs-en-professionals

Een video impressie van deze druk bezochte avond gemaakt door Sefanja Jongkind

De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018 ontvangt de Gouden Caleidoscoop Prijs provincie Overijssel

Donderdag 7 juni heeft Eddy Zoëy de Gouden Caleidoscoop Prijs provincie Overijssel uitgereikt aan Fieke van ’t Riet, projectleider "De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018" in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle. Deze prijs wordt in iedere provincie uitgereikt aan het mooiste cultuurproject in de provincie en wordt ingesteld door het Fonds voor Cultuurparticipatie in Utrecht, dat dit jaar 10 jaar bestaat. De Gouden Cadeidoscoop Prijs bestaat uit een beeldje en een cheques van € 1.000.

De motivatie van de vakjury luidde:
Zwolle is een stad met een sterke regionale functie. De stad profileert zich op het gebied van internationale journalistieke fotografie, cultuureducatie en cultuurparticipatie. Wijkbewoners, leerlingen, studenten, amateurs en professionals werken samen aan storytelling in fotografie en beeld over hun stad of wijk. Professionals dragen hun expertise over, zodat de kwaliteit en deskundigheid worden versterkt. Diverse scholen (po, vo, mbo, hbo) zijn betrokken, waardoor het binnen schools en buitenschools leren en werken gestimuleerd wordt bij het maken van beeldverhalen. Binnen De Stad Vertelt worden amateurs en professionals uitgenodigd om beeldverhalen over hun stad in te zenden. Een vakjury, die een selectie zal maken voor de tentoonstelling, zorgt voor kwaliteit.
 

Gouden C

Naast de 12 Gouden Caleidoscopen reikt het Fonds dit jaar voor de zesde keer, een Gouden C uit. Dit is een prijs voor een door het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteund project dat je Mee Moet Maken. De winnaar van de Gouden C wordt in juli bekend gemaakt.

De Stad Vertelt – Zwolle Vertelt

Voor de tentoonstelling De Stad Vertelt voor amateurs en professionals zijn er 24 beeldverhalen in fotografie en beeld ingezonden uit verschillende steden in Nederland en Vlaanderen. Ook deze worden in juni beoordeeld en geselecteerd door de vakjury onder leiding van Gertjan Aalders, docent Journalistiek Windesheim. Het project Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid heeft 63 beeldverhalen in fotografie opgeleverd en 9 films gemaakt door wijkbewoners, amateurs en professionals. De vakjury onder leiding van Gertjan Aalders, voorzitter vakjury, zal deze maand de ingezonden beeldverhalen gaan selecteren voor de tentoonstelling Zwolle Vertelt.



Winnaars Gouden Caleidoscopen
Cultuurparticipatie magazine

Bijeenkomst op 7 juni

Aan de vrijwilligers, lid artistiek team, professionals, docenten, amateur fotografen en beeldmakers, studenten, samenwerkende instellingen,

Hierbij nodig ik een ieder uit, die afgelopen half jaar heeft deelgenomen aan het project "De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018", voor een open avond op 7 juni 2018 om 19.30 uur in het Academiehuis de Grote Kerk Zwolle (ingang bij de fontein/consistoriekamer).

Wij kunnen terugzien op een jaar met veel inzet en energie waarin veel beeldverhalen in fotografie en audiovisueel beeld hebben opgehaald uit de samenleving. Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid, maar ook De Stad Vertelt voor amateurs en professionals leveren input op voor de vakjury om te selecteren.

Daarnaast kijken wij vooruit wat er op stapel staat voor de tentoonstellingsperiode 30 augustus tot 24 september 2018.
 • Fieke van ’t Riet, projectleider, zal jullie mee nemen en inzage geven in de visie op de lange termijn en op de concrete plannen voor het Foto en Film Festival "De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018".
 • Johan van der Graaf, eventmanager zal iets vertellen over de verbouwplannen en transitie van het Academiehuis.
 • Inge Roozen, coördinator onderwijs, vertelt iets over de voorbereidingen van de rondleiding en voor degene die de rondleidingen gaan verzorgen liggen de Fotoboeken World Press Photo 2018 klaar.
 • Ineke Leunk, coördinator onderwijs, vertelt iets over het bezoek en de rondleidingen van 30 augustus tot 24 september 2018 voor het onderwijs (po vo, vmbo, mbo, hbo) en de kassadienst.
 • Patrick van Ommen demonstreert een digitale zuil, die voor het audiovisuele beeldmateriaal gebruikt zal worden tijdens de tentoonstellingen.
 • Ruimte voor vragen en er is een mogelijkheid om je aan te melden als vrijwilliger. Degene die vrijwilliger wil worden wordt verzocht de wensen zo concreet mogelijk in te vullen, zodat Karin Hutten aan de slag kan met het rooster.
Wij sluiten af met een hapje en drankje.

Graag verzoek ik iedereen, die zich nog niet heeft aangemeld voor deze avond, dit even door te geven in verband met de catering: fieke@academiehuis.nl.

Mocht u mensen kennen in je netwerk, die geïnteresseerd zijn om vrijwilligerswerk te doen tijdens de tentoonstellingsperiode, dan zijn zij ook welkom.

aanmeldingsformulier vrijwilliger
Graag nodigen wij kernteamleden, vrijwilligers en belangstellenden uit voor de bijeenkomst voor kernteam en vrijwilligers op donderdagavond 7 juni 2018 in het Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Wij hebben op 22 mei nieuwe vrijwilligers mogen begroeten die met veel enthousiasme mee willen werken aan het organiseren van "De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018" van 29 augustus (opbouwen), 30 augustus (training rondleiding en opening (besloten bijeenkomst)) tot 24 september 2018. Op 7 juni 2018 starten wij om 19.30 uur met een kopje koffie/thee (ingang bij de fontein, keuken onder de consistoriekamer)ProgrammaIeder kernteamlid en de projectleider heeft een onderdeel voor deze avond voorbereid om alle vrijwilligers te informeren over "De Stad Vertelt – World Press Photo tentoonstelling 2018".De volgende onderdelen worden besproken met elkaar en daar waar mogelijk wordt instructie gegeven:
 • De indeling van de tentoonstellingsruimte (waar komt wat te staan, wat is de looproute, etc.) o.l.v Fieke van ’t Riet, projectleider gaan wij de indeling en looproute verkennen met elkaar.
 • Inge Roozen zal de vrijwilligers, die de rondleidingen gaan verzorgen. iets vertellen over hoe je dat het beste kunt voorbereiden. Er zijn hiervoor verschillende manieren. Fieke van ’t Riet zorgt voor extra fotoboeken World Press Photo tentoonstelling 2018, die meegenomen kunnen worden naar huis door degene die de rondleidingen gaan verzorgen.
 • Ineke Leunk zal uitleg geven over de kassadienst. Hoe ziet de kassa er uit, hoe kun je de toegangskaarten verkopen (welke type toegangskaarten zijn er allemaal en hoe wordt de kassa geopend en weer afgesloten.
 • Fieke van ’t Riet zal uitleg geven over de rol en taken van de dagdeel coördinator en catering, maar ook de rol van suppoost zal besproken worden.
 • De mensen van techniek en logistiek geven informatie over de verlichting van de tentoonstelling, maar ook het gebruik van beeld en geluid en het audiovisueel beeldmateriaal. Patrick van Ommen (AVEX) wil ik vragen om een zuil met beeldscherm en koptelefoon te laten zien hoe dat werkt.
 • Verder is er aandacht voor vragen en maken wij verdere afspraken over roostering, inzet, taken en planning.
Wij sluiten af met een drankje.

Iedereen die mee doet als kernteamlid of vrijwilliger wordt verzocht voor deze avond het aanmeldingsformulier zo concreet mogelijk in te vullen, zodat het voorlopige rooster ingevuld kan worden (fieke@academiehuis.nl). Verder worden ook mensen vanuit het onderwijs uitgenodigd, zodat zij ook weten hoe de tentoonstellingen worden ingericht op 29 augustus 2018. Mochten jullie mensen kennen die het leuk vinden om mee te doen, nodig hen vooral uit om te komen op 7 juni 2018 om 19.30 uur.

Radio interview

Interview met Fieke van 't Riet over "De Stad Vertelt, met o.a. de World Press Photo tentoonstelling 2018" bij RTV Zwolle



Persbericht vrijwilligers gezocht

Organisatie De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo 2018 zoekt vrijwilligers

ZWOLLE – De organisatie van de ‘De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018’ in Zwolle zoekt vrijwilligers. Op dinsdag 22 mei is er een bijeenkomst in de consistorie van Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Daar kunnen geïnteresseerden zich laten informeren over de vele functies die je als vrijwilliger kunt vervullen. De World Press Photo tentoonstelling 2018 is een prestigieuze expositie die ’s werelds beste journalistieke foto’s laat zien. Reizend over de hele wereld is de expositie de laatste jaren ook in Zwolle te bewonderen en de editie 2018 vindt plaats van 30 augustus tot 24 september in Academiehuis de Grote Kerk Zwolle. Van 30 augustus tot en met 2 september wordt tevens het Foto en Film Festival De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018 georganiseerd met internationale, landelijke en lokale fotografen en beeldmakers. Alleen al qua logistiek en techniek komt er veel bij kijken om van deze tentoonstellingen als festival rond de World Press weer een succes te maken. Daarnaast zoekt de organisatie onder andere vrijwilligers voor het team techniek & logistiek, team educatie & rondleidingen, team kassadienst & suppoosten, talenten op het gebied van pr en communicatie, suppoosten en dagdeel-coördinatoren.

Dit jaar is er ook weer een eigen landelijk onderdeel toegevoegd aan de expositie. ‘De Stad Vertelt voor amateurs en professionals’ is een verzameling van de beste foto- en beeldverhalen over de stad in ontwikkeling. En de eigen lokale expositie Zwolle Vertelt in Holtenbroek en Zwolle-Zuid laat beeldverhalen zien over twee Zwolse wijken gemaakt door wijkbewoners, leerlingen en studenten.

Ook voor de deze deelexposities worden mensen gezocht. Voor de exacte functieomschrijvingen zie worldpressphotozwolle.nl/wpp18/oproep/.

Als vrijwilliger krijg je veel terug. Je maakt deel uit van een enthousiast team en kunt jouw talenten inzetten op die onderdelen waar ze het beste tot hun recht komen. Tevens is het een mooie aanvulling op je cv.

De bijeenkomst op 22 mei in Academiehuis Grote Kerk Zwolle begint om 19.30 uur. Aanmelding of info: fieke@academiehuis.nl/06-22218109.

Winnende foto's World Press Photo Contest 2018



Op 12 april 2018 maakte de World Press Photo organisatie bij de Westergasfabriek in Amsterdam de winnende foto’s bekend van de 61-ste World Press Photo Contest 2018.
De winnende foto’s zijn geselecteerd uit circa 73.000 foto’s van meer dan 4.500 fotografen uit 125 landen. De prijswinnaars waren ruim aanwezig en werden gehuldigd door een leger van celebreties. De prestigieuze prijs van foto van het jaar kwam dit jaar toe aan Roberto Schemidt uit Venezuela, Agence France-Presse.
Dionne Stax presenteerde de avond en Giovanca zong het geheel op een gevoelige manier aan elkaar.
World Press Photo Zwolle team mocht er bij zijn. Hierbij een kleine impressie als voorproefje op de komende tentoonstelling



Lees hier het hele verhaal.

Interview met Gertjan Aalders

“Wijkbewoners vertellen inspirerende verhalen” Masterclass Storytelling in fotografie en beeld slaat aan

Rick Witteveen
Zwolle
Gezellige kiekjes zijn de schaamlap voor een ellendig leven en laten de grauwe werkelijkheid niet zien. Een intrigerend beeldverhaal legt meerdere lagen bloot. Als verhalend fotograaf moet je daarvoor een connectie durven aangaan met je omgeving.

Dat is de belangrijkste boodschap die Gertjan Aalders aan de deelnemers van zijn Masterclass “Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld” mee wil geven. Aalders is docent fotojournalistiek en gespecialiseerd in de narratieve journalistiek en storytelling. Hij weet dus waar hij het over heeft.

Aalders geeft de masterclass in het kader van de door de World Press Photo Zwolle georganiseerde fotowedstrijd De Stad Vertelt. Elke stad kent een grote diversiteit in zijn leefgemeenschappen. De actuele gebeurtenissen liggen dicht bij de bewoners en raken hen. In de fotowedstrijden staat dit jaar de transitie van Holtenbroek en Zwolle-Zuid centraal. “Storytelling moet gaan over wat de mensen in die wijken meemaken”, zegt hij.

foto: Lammy Jonker
Aalders: ‘Tijdens de masterclass leren de cursisten de omgeving bewust waar te nemen en op deze wijze de kwaliteit van hun beelden te verbeteren. Maar voorop staat dat de fotograaf ook nadenkt over WAT hij of zij wil vertellen. Een foto of serie ontleent zijn kwaliteit sterk aan de achterliggende thematiek, die het waarnemen, de fotografische blik, stuurt. Die conceptuele kant bepaalt mede de gelaagdheid van het beeld.”
Een geslaagd voorbeeld daarvan ziet Aalders in de foto van een meisje op Amsterdam CS, dat uitdrukkingsloos voor zich uit lijkt te staren. Het is een iconisch beeld van een schijnbaar verloren generatie. Heeft de fotograaf het ook zo bedoeld? Aalders: “De maker heeft een bedoeling met een beeld, wil er iets mee zeggen. Het is natuurlijk de vraag of de kijker die bedoeling er ook uithaalt. De kwaliteit van de foto, het verhalende aspect, kan die interpretatie sturen.”

Aalders wil de deelnemers met zijn masterclass inzicht geven in die aspecten die een beeld zinvol en gelaagd maken. Het onderwerp dat je kiest is daarbij een uitwerking van het achterliggend thema of concept. Op het meest concrete niveau levert dat in het beste geval gelaagde beelden op die vertellen wat de wijk voor de maker betekent. En dát is de meerwaarde van het hele project: wijkbewoners die op deze manier visual storytelling bedrijven en de geschiedenis van hun wijk vastleggen.

Daarnaast hoopt Aalders dat hierdoor een platform ontstaat waarin wijkbewoners audiovisuele verhalen willen vertellen over het Zwolle van nu en in de toekomst; van binnen uit de wijken. Zwolle wordt groter en centraler. Het is belangrijk dat Zwolle zich profileert. “Daar draagt het project De Stad Vertelt aan bij”, aldus Aalders.

Gertjan Aalders is neerlandicus, docent taalbeheersing en journalistiek aan Hogeschool Windesheim, Van 2007 tot 2009 was hij jurylid voor de Zilveren Camera. In 2010 was hij Windesheimdichter. In 2017 was hij voorzitter van de vakjury voor de fotowedstrijden You & I van de World Press Photo Zwolle 2016. Dit jaar is hij voorzitter van de vakjury voor fotowedstrijden De Stad vertelt van de World Press Photo Zwolle 2017 en lid van het artistieke team. Hij geeft in maart en april van dit jaar de masterclasses Storytelling in fotografie en audiovisueel beeld in de wijken Holtenbroek en Zwolle-Zuid.

NOVA Videofilmers

De masterclass op 7 april van Willem Alkema, Storytelling in audiovisueel beeld, wordt ook aangekondigd op de website van NOVA.

De Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs is een landelijke organisatie voor audiovisuele videofilmers, die bestaat uit vrijwilligers met veel expertise op het terrein van audiovisueel beeldmateriaal. NOVA is een platform met informatie over Festivals, Wedstrijden, Masterclasses. Wat doet NOVA nog meer en waar staat zij voor?

Véél mensen in Nederland bezitten een videocamera en leggen regelmatig voor hen belangrijke gebeurtenissen vast. De meeste filmers maken voor eigen genoegen een pretentieloze film en daar is niets mis mee.

Daarnaast zijn er filmers die méér van hun product willen maken. Zij proberen een zo mooi mogelijk beeld te krijgen, een goed verhaal te bedenken en een geluidsband samen te stellen. Zij worden lid van een plaatselijke videoclub om hun hobby samen met anderen te delen en te leren hoe hun films verbeterd kunnen worden. Die filmclubs zijn lid van regionale verenigingen en die vormen samen weer een nationale organisatie: de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA). Daarmee is duidelijk wat de bedoeling is van de NOVA: de videohobby te bevorderen zodat de leden tot steeds betere prestaties komen en vooral steeds meer plezier aan hun hobby beleven.

De NOVA is voor én van de niet-professionele filmers en kent geen beroepsmedewerkers. Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers.

Het Cultuurdebatje van Zwolle

World Press Photo / Academiehuis heeft van zich laten horen tijdens het debat over cultuur op 10 maart.

World Press Photo / Academiehuis heeft aangegeven bezig te zijn met een visiedocument De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018 – 2020 waarin Zwolle op de kaart gezet gaat worden rond de thema’s: De Wereld Vertelt ( World Press Photo met Internationale journalistiek fotografie en beeld) – De Stad Vertelt (op stadsniveau landelijk en internationaal door amateurs en professionals) – Zwolle Vertelt (op wijkniveau in de haarvaten van de samenleving door de eigen wijkbewoners).

Terugkijken op facebook

Persbericht / 25 februari 2018

Pf 1 – 2018: €9,95
Pf is het landelijke vakblad voor professionele fotografen in Nederland. Masterclasses en wedstrijd beeldverhaal in fotografie en audiovisueel beeld voor amateurs en professionals De Stad Vertelt

Lees verder op www.pf.nl



Binnen het project De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo tentoonstelling 2018 wordt samengewerkt met de Fotobond Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie. Je kunt je individueel of als fotoclub aanmelden bij de Fotobond, die veel expertise in huis heeft op het gebied van fotografie, trainingen en wedstrijden. Masterclasses en wedstrijd beeldverhaal in fotografie en audiovisueel beeld voor amateurs en professionals De Stad Vertelt

fotobond.nl

Op 12 april 2018 uitreiking van de winnende journalistieke foto World Press Photo 2018.

The World Press Photo Festival 2018 will take place in Amsterdam on 13-14 April.

For the first time our annual festival will be held at Amsterdam’s Westergasfabriek - a new location chosen to offer our visitors a richer program with more exciting opportunities to discover the best in visual journalism and storytelling.

Visitors can expect a varied program of presentations, workshops and meetups featuring special guests including award-winning visual journalists, along with the renowned Sem Presser Lecture, supported by DuPho.

The flagship World Press Photo Exhibition 2018, displaying prize-winners’ work from the photo and digital storytelling contests, will premier at De Nieuwe Kerk during the festival before starting its world tour, giving festival ticket holders the chance to be among the very first to discover the exhibition.

The brand new 2018 Yearbook will be launched and available to buy for the first time at the festival site and De Nieuwe Kerk.

Beeldverhaal Holtenbroek en Zwolle-Zuid duikt op in aanloop naar World Press

Wijkbewoners worden storytellers

HOLTENBROEK / ZWOLLE-ZUID – Wijkbewoners van Holtenbroek en Zwolle-Zuid gaan meehelpen om, als ware regisseurs, hun wijk in foto- en audiovisueel materiaal te vatten. De organisatie van De World Press Photo Tentoonstelling 2018 biedt masterclasses aan. Je leert hoe je uit een schat aan materiaal een selectie maakt en tot een goed verhaal komt.

Het beste daar weer van wordt vervolgens door een vakjury uitgekozen voor de tentoonstelling De stad vertelt. Deze expositie is te bewonderen in Academiehuis Grote Kerk Zwolle later dit jaar van 30 augustus tot en met 24 september. Dat zal zijn gelijktijdig met de World Press Photo tentoonstelling, die traditiegetrouw ’s werelds beste journalistieke foto’s toont aan het publiek.

Onder de noemer Zwolle vertelt (zoals dit deelproject van De stad vertelt heet) zal het door wijkbewoners, amateurfotografen en filmers gemaakte werk na de World Press verdergaan als reizende tentoonstelling. In en buiten de Hanzestad. Als eerste is Holtenbroek aan de beurt, omdat die wijk dit jaar zijn zestigjarig bestaan viert.

Voor Zwolle vertelt wordt niet alleen geput uit bestaand materiaal. Tevens zal er nieuw foto-, beeld- en geluidsmateriaal worden verzameld. Vanzelfsprekend is het handig om het een en ander van de wijk te weten. Om die reden is er een masterclass ‘cultuurhistorie’. Andere masterclasses gaan over ‘storytelling in fotografie en audiovisueel beeld’, ‘fotografie, coaching en begeleiding op maat’ en ‘audiovisueel beeldmateriaal’. De masterclasses in Holtenbroek zijn op 9 en 23 maart en op 6 en 20 april in het wijkcentrum aan de Bachlaan. In Zwolle-Zuid worden ze gehouden op 16 en 30 maart en op 13 en 20 april. Plaats van handeling is wijkcentrum SIO.

Jong en oud kan zich aanmelden voor Zwolle vertelt. Iedereen met de wil om er echt wat moois van te maken, kan meedoen. Je hoeft dus geen professional te zijn. Een masterclass volgen kost 25 euro. Voor vier masterclasses betaal je 75 euro. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Fieke van ’t Riet: fieke@academiehuis.nl. Je ontvangt vervolgens meer praktische informatie. Van ’t Riet is telefonisch bereikbaar op 06 – 222 18 109.

DANK VOOR JE STEM EN JE STEUN!

logo jijmaakthetmeel

Op ‘jij maakt het mee’ heb je een stem uitgebracht op ‘De Stad Vertelt, met o.a. de World Press Photo18’. Mede dankzij jouw support heeft dit project de 75 sterren behaald en krijgt het subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Benieuwd naar de vorderingen van het project? De Stad Vertelt met o.a. World Press Photo18 doet in een miniblog verslag van de laatste ontwikkelingen. Bekijk het eerste bericht op jijmaakthetmee.nl/weblog/2576.

Daar vind je ook andere links (website, Twitter, Facebookpagina) om het project tot het einde toe te volgen!