archief 2016
De volgende subsidienten steunen het project World Press Photo Zwolle, editie 2015.
Gemeente Zwolle
Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel
Hervormd Weeshuis
Provincie Overijssel (onder voorbehoud)
Daarnaast hebben de volgende onderwijsinstellingen en maatschappelijke instellingen een bijdrage geleverd:
Artez Workshops door studenten en alumni voor het Voortgezet Onderwijs en Basisonderwijs groep 8
Cibap vakschool voor verbeelding Ontwerp website en pr materiaal
Deltion ROC Ontwerp panelen en bijdrage fototentoonstelling 1e, 2e, 3e prijs en publieksprijs Fototentoonstelling Dailly Life.
Hogeschool Windesheim Windesheim in Dialoog
Reprowinkel Windesheim/CANON Sponsoring drukwerk affiches, posters, AO posters, etc.
ROC Landstede Sponsoring World Press Photo: voorverkoop toegangskaarten
Stadkamer Informatie over Word Press Photo Zwolle, Fototentoonstelling Zwolle, lespakketten, rondleidingen en workshops voor het Hbo, Mbo, VO en Basisonderwijs groep 8 via website www.stadkamer.nl
World Press Photo Kampen Overdracht van kennis en informatie over de organisatie van de World Press Photo
City Centrum Zwolle Posters en flyer actie, voor verkoop toegangskaarten